Jak objednávat

Jak objednávat

Objednávka prostřednictvím www stránek modralaguna.cz :

Z hlavní stránky ve vyhledávací tabulce zájezdů si zákazník může vybrat neomezené množství objednávek prostřednictvím odkazu u každého zájezdu. Po obdržení dotazu – objednávky zákazníka, CA Modrá laguna nejprve ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a poté vyrozumí zákazníka o výsledku.

Má-li objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu. Pro jednoho zákazníka je možné provést pouze jednu rezervaci u jedné cestovní kanceláře. Pokud jeden zákazník zašle více objednávek, ověřuje CA Modrá laguna přednostně ty, které zákazník označí jako prioritní. Pokud zákazník takto objednávky neoznačí, vyřizuje CA objednávky v tom pořadí, v jakém přišly.  Jakmile je rezervace zájezdu úspěšná, další ověřování kapacity CA Modrá laguna neprovádí a obratem vyrozumí zákazníka.

Při úspěšné rezervaci CA Modrá laguna kontaktuje zákazníka na uvedeném telefonním čísle, e-mailem, skype, event. poštou a sdělí mu informace důležité pro zakoupení zájezdu. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, informuje o tomto CA Modrá laguna neprodleně zákazníka telefonicky nebo elektronickou formou, tj. e-mailem, sms, skype, apod.

Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkem mu je zaslána cestovní smlouva včetně Všeobecných smluvních podmínek, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, event. nabídka cestovního připojištění (dále jen Dokumenty). Dokumenty jsou zaslány s ohledem na možnosti zákazníka faxem, emailem nebo poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy. Zákazník zároveň od CA Modrá laguna obdrží přesné pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a/nebo doplatku.

Zákazník je povinen zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu obratem v co možná nejkratší době zpět CA, přičemž termíny pro platbu zálohy/doplatku jsou pro zákazníka závazné. CA Modrá laguna není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka. Cestovní smlouva se stává závaznou okamžikem doručení podepsané smlouvy CA.

Telefonická objednávka:

Zákazník si může zájezd objednat také telefonicky na tel.: +420 774 742 475. Takto si zákazník může objednat konkrétní zájezd, poté referentka ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající CK a v případě úspěšné rezervace se se zákazníkem domluví na způsobu sepsání smlouvy (zaslání prostřednictvím faxu, e-mailu nebo sepsání smlouvy přímo na provozovně CA Modrá laguna) a složení zálohy (v hotovosti,převodem ...)

Objednávka - osobní návštěva v CA Modrá laguna :

 Navštivně naši Cestovni kancelář osobne na adrese Nám. Míru 30, Hrušovany nad Jevišovkou, okr. Znojmo a získejte všechny potřebné informace pro svůj zájezd.

Platební  podmínky:

Za zájezdy objednané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu je zákazník povinen složit zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu a zbývajících 50% uhradit nejméně 30 dnů před uskutečněním, tak aby byla zaplacena plná cena zájezdu. Zájezdy objednané v kradší době než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním a zájezdy typu Last Minute hradí zákazník jednorázově a to v plné výši, nejlépe ihned při uzavření cestovní smlouvy. U zájezdů Ultra Last Minute, tj. které se uskuteční do 7 dnů od podepsání smlouvy je celá částka splatná v den podepsání smlouvy.

Placení zájezdu i doplatku probíhá vždy na účet CA Modrá laguna (popř. v hotovosti přímo na pobočce CA). Záloha/doplatek se považuje za zaplacený v okamžiku připsání zálohy/doplatku pod příslušným VS na účet CA Modrá laguna nebo doložením převedení peněz na ůčet CA Modrá laguna.

V případě hrazení peněz složení peněz v bance nebo na poště CA Modrá laguna nevystavuje zákazníkovi žádné doklady o zaplacení. K tomuto účelu zákazníkovi slouží doklady vydané bankou. Pokud částku zákazník skládá přímo v CA Modrá laguna, je mu vystaven řádný příjmový doklad.

NEZAPOMENUTELNÁ DOVOLENÁ NEMUSÍ BÝT JEN SEN,

S CA MODRÁ LAGUNA BUDE VAŠE DOVOLENÁ NA JEDNIČKU.